Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

काव्य रजनी

Inspirational

3.4  

काव्य रजनी

Inspirational

मैत्री

मैत्री

1 min
12.4K


मैत्री असावी पावसासारखी

सरसर सरसर कोसळणारी 

आकाशातून इंद्रधनुचे

सप्तरंग ते उधळणारी


मैत्री असावी मोहरणारी

बागडणारी, भिरभिरणारी

जणू दूरच्या डोंगराला वळसा

घालून थकवणारी


मैत्री असावी बडबडणारी

पक्ष्यासारखी किलबिलणारी

कधी अनामिक हाक होऊनी

साद चिऊचीही देणारी


मैत्री असावी सागरासम

सगळे विश्व व्यापून टाकणारी

कधी अथांग सागर जणू तो

कधी कोरडी विहीर व्हावी


मैत्री असावी रखरखते ऊन

नको सारखी ती आळवणी

कधी चुकीचा निर्णय घेता

रागाने ती फटकावणारी


मैत्री असावी छत्रपती शिवाजी 

महाराज आणि श्री तानाजी मालुसरेंसारखी अन् तलवारीच्या

टोकासारखी


मैत्री असावी श्री शंभुशी भगव्यासाठी मर मिटणारी

इतिहासाच्या पानांवर ही

नाव आपुले मग टिपणारी......

नाव आपुले मग टिपणारी.......


Rate this content
Log in