Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Priti Dabade

Others

3  

Priti Dabade

Others

मैत्री शाळेतील

मैत्री शाळेतील

1 min
11.8K


राणी, बंटी आणि आनू

नाव तरी किती सांगू

भावायचा स्मिताचा साधेपणा 

योगीताला नसायचा मीपणा


घट्ट आमचे मैत्रीचे नाते झाले

लोणच्यासारखे खूप मुरत गेले

रुसवा फुगवी तर अधूनमधून चालायची 

त्याशिवाय मजा नाही यायची


गाण्याच्या भेंड्या अन् अंगतपंगत

भारी वाटायची सगळ्यांची संगत

अजूनही जपली आम्ही बालपणीची मैत्री

वर्षांतून एकदा भेटण्याची देतो एकमेकींना खात्री


Rate this content
Log in