Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Shobha Wagle

Inspirational

3  

Shobha Wagle

Inspirational

मायेचे वृंदावन

मायेचे वृंदावन

1 min
314


आठवतं मला माझ्या माहेराचे घर

भले मोठे आहे ते दोन अंगणाचे

पुढच्या अंगणात तुळशीचे वृंदावन

सगळे राहती एकत्र एका कुटुंबाचे.


घरच्या सगळ्या सुवासिनी पूजन

करुनी घालती प्रदक्षणा तुळशी भोवती

तुळस ही फोवावे देऊनी खूप मंजिरी

वृंदावना भवती इवले इवले रोपटी उगवती.


भारतीय परंपरा मराठमोळी संस्कृती

घरा घरात जपली जाते तीे वृंदावनाने

पाहुणे येताच स्वागत करते ती तुळस

येणाऱ्या प्रत्येक पाहुण्याचे आनंदाने.


तुळशी लग्न सोहळा कार्तिकी द्वादशीला

भटजीे लावी मंगलाष्टकांनी साळीग्रामाशी

खऱ्या लग्नाचा आनंद लाभत होता मुलांना

अजून ही गोड आठवणी आहेत हृदयाशी.


आता नाहीत तशा बायका सगळ्या तेथे

पण जेवढ्या आहेत तेवढ्या सगळं करतात

आपली रीत रिवाज पाळून सगळं करतात

मी माहेरी कधी गेले की त्या मला आठवतात.


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational