Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published

Prachi Kulkarni

Others


3  

Prachi Kulkarni

Others


मातीमधल्या रुजवाती

मातीमधल्या रुजवाती

1 min 212 1 min 212

अंधुक सकाळी, धूसर ओलेती झाडे

मनही जाते मागे, गावाची ओढ लागे

मऊ धुक्याची साय, शेतभर पसरलेली

जुन्या भेटीची आस, मनभरून मोहरलेली

लोम्ब्या झुंजतात वाऱ्याशी, कोवळं ऊन दाराशी

आठवणींचा गोफ अस्साच खेळतो मनाशी

थंडीत जसे जन्मावेत, गवतावरले मोती

मातीमध्येच रुजाव्यात, जगण्याच्या रुजवाती


Rate this content
Log in