Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

Dinesh Kamble

Others


3  

Dinesh Kamble

Others


माती

माती

1 min 17 1 min 17

माणसाच्या जीवनाला 

मातीविना मोल नाही 

स्वार्थी जगात राहिली 

मातीसम ओल नाही 


पिऊनिया रसायने 

तिच्या उरी उठे कळ 

माणसाला पोसायचे 

कसे यावे तिला बळ 


तुला समजेना कसे 

कूस करंटी ती नाही 

स्वार्थी जगात राहिली 

मातीसम ओल नाही 


तुझ्या अडीला नडीला 

माती गहाण टाकतो 

हुंड्यासाठी तू लेकीच्या 

काळ्या आईला विकतो


सारे अबोल सोसते 

तिच्या मनी सल नाही 

स्वार्थी जगात राहिली 

मातीसम ओल नाही 


तिची अपार पुण्याई 

कधी कमी नको लेखू 

दीड दमडीच्या पायी 

माय माती नको विकू 


दोष देण्याआधी तिला 

कर्म तुझे तोल काही 

स्वार्थी जगात राहिली 

मातीसम ओल नाही 


तुझ्या दमल्या देहाला 

माती देईल विसावा 

नको हताश होऊ रे 

कर मातीची तू सेवा 


धर ध्यानी तू मैतरा 

खोटा माझा बोल नाही 

मातीविना माणसाच्या 

जीवनाला मोल नाही


Rate this content
Log in