Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!
Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!

Pallavi Bramhankar

Others

2.3  

Pallavi Bramhankar

Others

मासिक पाळी

मासिक पाळी

1 min
525


मासिक पाळी म्हणजे एक शब्द

मुलीचा मुलीला कळलेला

अचानक येऊन पाहुणा

जणू तिलाच असतो वळलेला

मासिक पाळी म्हणजे एक प्रवाह 

तिच्या जीवन घडीचा 

फार मोठ्या नसून सुद्धा 

जणू तिच्याच साठी असतो धडपडीचा

मासिक पाळी म्हणजे एक त्रास

 तिला सोसावा लागणारा

 पुन्हा पुन्हा येऊन देखील 

जणू तिलाच प्रश्न करणारा

मासिक पाळी म्हणजे एक चाहूल

मुलीच्या जीवनात भिनभिनणारी

नकळतच येऊन कधी

जणू तिलाच गाऱ्हाणे सांगणारी

मासिक पाळी म्हणजे एक लहर

तिला कधी नको असणारी

जीवनात येऊन सुद्धा

जणू स्वतःचेच महत्व देणारी


Rate this content
Log in