Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

Pallavi Bramhankar

Others


2.3  

Pallavi Bramhankar

Others


मासिक पाळी

मासिक पाळी

1 min 431 1 min 431

मासिक पाळी म्हणजे एक शब्द

मुलीचा मुलीला कळलेला

अचानक येऊन पाहुणा

जणू तिलाच असतो वळलेला

मासिक पाळी म्हणजे एक प्रवाह 

तिच्या जीवन घडीचा 

फार मोठ्या नसून सुद्धा 

जणू तिच्याच साठी असतो धडपडीचा

मासिक पाळी म्हणजे एक त्रास

 तिला सोसावा लागणारा

 पुन्हा पुन्हा येऊन देखील 

जणू तिलाच प्रश्न करणारा

मासिक पाळी म्हणजे एक चाहूल

मुलीच्या जीवनात भिनभिनणारी

नकळतच येऊन कधी

जणू तिलाच गाऱ्हाणे सांगणारी

मासिक पाळी म्हणजे एक लहर

तिला कधी नको असणारी

जीवनात येऊन सुद्धा

जणू स्वतःचेच महत्व देणारी


Rate this content
Log in