Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rajendra Bansod

Inspirational

3  

Rajendra Bansod

Inspirational

मार्गदर्शी शिक्षक

मार्गदर्शी शिक्षक

1 min
208


मार्गदर्शी जीवनातील

पथिक मी तुमचा

दीपमाळ वाटेवरील

सूर्य तुम्ही आयुष्याचा //१//


बालकास तेजत्व देवूनी

रेखिली जीवनसामर्थ्य

यशाची पहाट दावूनी

भरले आयुष्यात अर्थ //२//


समतेची ज्योत पेटवूनी

पाने विषमतेची जाळली

मज समाजभान शिकवूनी

सन्मानाची वाट दाविली//३//


प्रेम बंधुभावाने मित्ररूपी

साहस दिले उडण्याचे

उदाहरण खरा दातृत्वाची

नायनाट करी अडसरांचे//४//


तुमच्याकडुनी शिकावे

कर्तृत्वरूपी उरण्याचे

ध्येय बाळगुनी जगावे

आयुष्य सेवेने फुलण्याचे//५//


नित ऋणी मी गुरुराया

वंदितो कर दोन्ही जोडुनी 

वरदहस्त मगितो डोया

आयुष्यक्रमन करतानी//६//


Rate this content
Log in