Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Shreyash Shingre

Tragedy Crime

4  

Shreyash Shingre

Tragedy Crime

माणुसकीचा मृत्यू

माणुसकीचा मृत्यू

1 min
114


सांगशील का रे मानवा

काय होता माझा गुन्हा

भुकेने व्याकूळ झाली मी

आटला होता माझा पान्हा


अन्नासाठी इकडे तिकडे

वणवण मी केली

मुखी काही लागले नाही

म्हणूनी गावापाशी आली


काहींना माझी दया आली

तेव्हा फार हायसे वाटले

अननसामध्ये फटाके भरून

का त्यांनीच माझे मुख भाजले?


नदीमध्ये मुख घालून

विव्हळत मी फार होते

पोटामधले बाळ इवलेसे

आतल्या आत रडत होते


काय सांगू त्या बाळा मी

कसा असतो मानव

मानव म्हणजे,मूखवट्यामागे लपलेला

एक क्रूर विखारी दानव


बाळही माझे गेले मानवा

मीही आता जाईन

तुझे हे कृष्णकृत्य पाहून

'बाप्पाही' रडवेला होईल


सर्वांत बुद्धिमान प्राणी तू

या पृथ्वीतलावरचा

तरीही का असा वागशी

षंढ असल्यासारखा


हीच का तुझी मनोवृत्ती,

हीच का तुझी मानवता

किती स्वार्थ बाळगशील

जरा दाखव भूतदया,

जरा दाखव भूतदया.


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy