Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Shreyash Shingre

Abstract Romance

3  

Shreyash Shingre

Abstract Romance

चंद्र आणि त्याची चांदणी

चंद्र आणि त्याची चांदणी

1 min
571


रोज रात्री ताऱ्यांच्या जगात 

विहरत असतात ते दोघं,

त्या अवकाशाच्या अथांग पोकळीत 

कृष्णविवरासारखं तिचं गूढ मन

तो वाचत असताना 

ती हळूच नक्षत्रासारखी हसते,

आणि त्याचं मन झुलू लागतं

ढगांवरती एखाद्या पिसासारखं.

अंगलटीला येणारा वारा आणि

अवकाशातला एक एक तारा वेचत

ढगांवरून चालत जाणारी ती,

त्या गर्द मिट्ट काळोखात 

एखाद्या आकाशगंगेप्रमाणे

त्याला भासते.

त्या शांततेत फक्त ते दोघे असतात,

चंद्र आणि त्याची चांदणी


Rate this content
Log in