Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Varsha Shidore

Others

3  

Varsha Shidore

Others

माझी लाडुकली आयरा...

माझी लाडुकली आयरा...

1 min
11.4K


लाडुकली माझी एक सोनपरी 

तिची तुरु तुरु नाजूक चाल

लाल गालावर शोभे तिच्या 

बोबडे बोबडे मंजुळ असे बोल


माणसांत रमायची खूप सवय 

बाहुल्यांशी ती नाहीच बोलत 

फोनवर बोलायची इतकी आवड 

सतत मस्तीतच असते खिदळत 


रडायचे तर नाहीच माहित तिला 

मायेच्या कायम ती सावलीत

जीव सगळ्या कुटुंबाचा जडतो 

अशा प्रेमळ नि गोड सोनुलीत 


नटखट, नखरेबाज आमची जान 

प्रेमाने जवळ करी आयरा सर्वांना 

शीतल, कोमल स्पर्श भाचीचा

आधार वाटे आम्हा एकमेकांना 


Rate this content
Log in