Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Manisha Patwardhan

Others

3  

Manisha Patwardhan

Others

माझे घर

माझे घर

1 min
21


कितीही म्हणा.. माझं माझं भ्रमाचंं ओझे

बाकी सोडा .. पण माझं घर माझेच असते


चार दिवस , आठ दिवस .. जाईन हो माहेरी

कोड कौतुक .. लाड बीड .. आई , वहिनी करी

पण शेवटी ... सासरची ओढ मनास लागते

कारण शेवटी.... माझं घर माझेच असते


जातो चार आठ दिवस लांबवर फीरायला

मौज मजा करायला.. सृष्टीसौंदर्य बघायला

पण मन मात्र ... घराची काळजी करीत असते

कारण शेवटी .... माझं घर माझेच असते....


आज लग्नाला , उद्या पार्टीला...

चमचमीत खाण्याची मजा वाटते

नंतर घरच्या वरण भाताचीच आठवण येते

कारण शेवटी माझं घर माझंच असते....


दिवसभर आॅफीसमध्ये , काळजी मात्र मनामध्ये

बाई आली कां ? कुलूप नीट लावले असेल कां ?

मी आॅफिसमध्ये..पण मन घरी धावत असते

कारण शेवटी... माझं घर माझंच असते...


Rate this content
Log in