Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Vinita Kadam

Inspirational Others

4  

Vinita Kadam

Inspirational Others

माझे बाबा

माझे बाबा

1 min
21.9K


जपे घराचे मांगल्य

अशी आदर्श ती आई

जळणाऱ्या ज्योतीपेक्षा

महत्त्वाची ती समई||१||


मुलांसाठी आहे असा

जणू अबोल सावली

भविष्यात जपणारी

बाबा अव्यक्त माऊली||२||


संसाराच्या मंदिराचा

बाप हा भक्कम पाया

घरासाठी मजबूत

स्थितप्रज्ञ अशी माया||३||


राबराबतो कष्टाने

आपल्याच पिलांसाठी

उन्हातान्हात फिरतो

सुखाच्या भाकरीसाठी||४||


डोंगरापरी महान

कणखर त्याचा कणा

काळजात संवेदना

असा स्वाभिमानी बाणा||५||


बाप पेटती मशाल

हाती कमाईची ढाल

त्याच्याच रे जीवावर

घर राहते खुशाल||६||


साठवतो नयनाश्रू

तळहाती पाकळ्यात

एकदाच तो रडतो

लेकीच्याच विरहात||७||


होते महान कर्तृत्व

माझ्या बाबांचे करारी

आज हृदयी प्रतिमा

आहे तशी मनांतरी||८||


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational