Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

akshata alias shubhada Tirodkar

Romance

3  

akshata alias shubhada Tirodkar

Romance

लाईफ विदाऊट यू .....

लाईफ विदाऊट यू .....

1 min
25


सहज आठवण आली तुझी

पोहोचले मी त्या काळी 

लिहिल्या होत्यास तू माझ्या वर छानश्या चार ओळी 

लिहिलेला कागद हळूच दिला होता तू माझ्या हाती 

परत एकदा वाटले गुणगुणव्या त्या ओठी 

कपाटाकडे धाव मी घेतली 

डायरी उघडली मी कागद पाहण्यासाठी 

नजरेस नाही पडला कागद तो माझ्या काही 

सगळे कप्पे शोधले मी त्या कागदासाठी 

मन निराश झाल त्यावेळी 

आठवण्याचा पर्यंत केला मी त्या ओळी 

त्या चार ओळी काही आठवल्या नाही 

लाईफ विटाउट यू पुसटसे

तीन अक्षरी शब्द राहिले माझ्या आठवणी 


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance