Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Savita Kale

Abstract

4  

Savita Kale

Abstract

लाडका राजस लेक

लाडका राजस लेक

1 min
32


लाडका राजस लेक

देखणा तू सुकुमार

हास्य तुझे पाहण्यासाठी

मन माझे होई आतूर।। १।। 


न्हाऊ घालते तुजला

ममता माझी प्रेमाने

ये चिमुकल्या कुशीत माझ्या

हसत हसत लडिवाळपणे।। २।। 


शीण सारा जाई निघुनी

बोबडे तुझे स्वर ऐकता

नयन माझे सुखावती

नटखट तुला पाहता।। ३।। 


सूख जगीचे तुला मिळावे

दु:ख न येवो वाट्याला

ओंजळीत हे दान मागते

तुझ्याचसाठी देवाला।। ४।। 


 


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Abstract