Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Prashant Gamare

Others

4  

Prashant Gamare

Others

कवडसा

कवडसा

1 min
502


तिरीप उन्हाची शोधत येते

हळूच कौलारांतून जागा

कवडसा किरणांचा दाखवतो

काळ्या अंधाराला ठेंगा...!


तिरकस रेषेमधून उभ्या

दिसतात प्रकाशाचे डोळे

काळोखाला दूर लोटण्यास

दक्ष राहतात उजेडाचे गोळे..!


कोवळ्या उन्हाचा संपताच डाव

रविकिरणांचा सुरु होतो खेळ

उष्ण लाटा प्रसवतात हळुवार

ऊन सावलीचा लुप्त पावतो मेळ..!


जीवनातही असेच घडते नेहमी

दुःखांमधून थोडे सुख डोकावते

आनंद सौख्याचा लाभतो क्षणभर

पण, त्यानेही मन प्रफुल्लित होते...!


Rate this content
Log in