Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Shobha Wagle

Others

3  

Shobha Wagle

Others

कसे कळते शब्दांना

कसे कळते शब्दांना

1 min
12.1K


(अष्टाक्षरी रचना)


कसे कळते शब्दांना

भाव माझे मनातले

शब्द येती ओठावरी

दडलेले दुःखातले


काव्य मी रचिते माझे

शब्द शब्द ते मिळुनी

होते सुंदर कविता

गाते मी सूर लावुनी


संगिताने सजवते

गोड सूर गळ्यातुनी

उमटती शब्द माझे

मन जाते आनंदुनी


बघा किमया शब्दांची

भाव माझे ते सांगती

ताल सुरांनी ते सदा

लोकां कायम स्मरती


Rate this content
Log in