Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Sonam Thakur

Others

3.2  

Sonam Thakur

Others

कृपाशीर्वाद

कृपाशीर्वाद

1 min
342


बसली माझी भवानी

सदैव रक्षण ती करी

पुरवती सामर्थ्य समर्थ

रेड्या मुखी वेद वदवी

लेखणीचे शस्त्र हाती

दिले त्या सरस्वतीने

कृपाशीर्वादाने तिच्या

चालते माझी लेखणी

शब्दरत्नांचे धन

पुरवतो तो गजानन

उपासनेने त्याच्या

शुद्ध होई अंतःकरण

थोरामोठ्यांचे आशिर्वाद

पाठीशी सदैव माझ्या

महादेवाचे रक्षा कवच

सतत सोबत माझ्या


Rate this content
Log in