Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Tushar Mhatre

Tragedy

4.0  

Tushar Mhatre

Tragedy

कपाटाचा पिंजरा

कपाटाचा पिंजरा

1 min
11.4K


एक गोष्ट सांगायची होती,

पुस्तके प्रकाशित होतात, तेव्हा

सगळे टीकाकार तिथेच पोहोचलेले असतात

हातात लेखण्या घेऊन


त्यांना एक पुस्तकही

निर्मिता येत नाही लेखकांसारखे

म्हणून तर ते तत्परतेने

पुस्तकांची सृजनशीलताच दडपतात.


लिहिता येत नाही म्हणून

पुस्तके नाकारणारे लोकच

वाचता येत नाही म्हणून

त्यांना कपाटांच्या पिंजऱ्यात ठेवतात


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy