Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Ravindra Gaikwad

Others

3  

Ravindra Gaikwad

Others

कोरोना..

कोरोना..

1 min
46


कोरोना पसरत नाही

तो पसरविला जातोय,

माणूसच माणसाचा

उगीच जीव घेतोय


कोरोना पसरविला

दिल्लीतून गल्लीत,

माकडाच्या हाती

जणू दिलंय कोलीत


कोरोनाचा का पसरवणाऱ्याचा

करावा बंदोबस्त,

श्वास झाला बंद

जनता सारी त्रस्त


शासन करतंय बिचारं

सर्वतोपरी उपाय,

खेकडावृत्ती बळावतेय

धरुन ओढते पाय


शून्याचा कोरोना आकडा

गेला हजारोंच्या घरात,

झाला नाही फायदा

वाजवून ही परात...


सगळीकडे झाला या

कोरोनाचा हाहाकार,

जनता बसली बघत

करतंय काय सरकार...


बंद काय, चालू काय

काहीच नाही मेळ,

दिल्लीत झाला खेळ

वाईट आली वेळ...


अजून थोडा वेळ आहे

उशीरा लक्षात येईल,

कोरोना पसरवणारे संपले

तरच कोरोना संपून जाईल..!


Rate this content
Log in