Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Amit Bhagunde

Others

4.2  

Amit Bhagunde

Others

कॉलेज कट्टा

कॉलेज कट्टा

1 min
580


थट्टा मस्करीचा एकच अड्डा

कॉलेज आणि काॅन्टीनचा कट्टा

जीवाभावाच्या मैत्रीवर लावतो सट्टा 

गल्ली बोळातील प्रत्येक पोट्टा.


वडापाव मिसळचा गरम किस्सा

सळसळत्या रक्ताचा वाढवतो गुस्सा 

उधारीच्या पैशाचा पिऊन रस्सा

फुगतो पोटाचा टुमदार हिस्सा. 


दिल दोस्ती दुनियादारीचा मस्का

ऐटीकेटीचा हा पक्का नुस्का

अपमानाचा असतो माथी शिक्का

घरच्याचा घेत नाही तरीही धस्का.


आपल्याच धुंदीत जगतो पढ्ढा

वेशीवर टांगूनी भविष्याचा पट्टा 

प्रत्येकच निर्णय घेतो पक्का

असा घडवतो मनाला कट्टा. 


Rate this content
Log in