Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Dipali Lokhande

Others

3  

Dipali Lokhande

Others

कमळ

कमळ

1 min
112


लक्ष्मी सरस्वतीचे

आवडते सुमन

त्यावर होतात

विराजमान.॥१॥


राष्ट्रीय फुलाचा

कमळाला मान

भारतदेशाची 

आहे शान.॥२॥


चिखलात उगवुनी

कमळ आपली जपते

कायम सुंदरता

पद्म ,पंकज नावे

सुमनाला.॥३॥

फुलांरा राजा

म्हणती कमळा

रंग त्याचा गुलाबी छान. ॥४॥


भ्रमर बसती

फुलांवर मधुरस

त्यातील हुंगण्या

मग जाती उडुन

आनंदाने ॥5॥


Rate this content
Log in