Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

किरण घाटगे

Others

4.5  

किरण घाटगे

Others

खुप झाली तुझी मर्जी

खुप झाली तुझी मर्जी

1 min
148


बस कर आता खुप झाली तुझी मर्जी

आभाळात तुझी रोजच होते गर्दी.

बरस आता एकदाचा दे तुझी वर्दी. 

होऊ दे ना आम्हाला सुद्धा तुझ्या 

अस्तित्वाची पुष्टी.


खूपच वाढत चालली तुझी मस्ती

विसरलास आता तू निसर्गाची दोस्ती

सूर्यही तापला इथं आगीवाणी

तु मात्र बसलास फुगवून आपली छाती


शिंपडू नकोस चेष्टेने आमच्यावर पाणी

अश्रूही गोठलेत गाऊन तुझी रडगाणी

बस कर तुझी आता मनमानी 

कुठं कुठं जाऊ पाण्यासाठी अनवाणी


बस झाला तुझा आता लपंडाव

किती घालशील जगण्यावर घाव

खेळ आता तू अंतिम डाव

ओसंडून आता जोरात धाव

पाहून तुला सारेच म्हणतील 

आनंदाने.....!!!


पाऊस आला 

पाऊस आला 

वाव !!!Rate this content
Log in