Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sandip Todkar

Inspirational

3  

Sandip Todkar

Inspirational

जीवनज्योत

जीवनज्योत

1 min
102


जीवनज्योत जळते आहे

जळते आहे मशाल

झुगारुन बंधने मर्यादेची

मर्यादेची खुशाल।।


निरागसता शिकवून गेले

गेले बालपण थोर।

तेथे न कोणी लहान मोठा

मोठा ना कोणी, साव ना चोर।।


तारुण्यात विषय वासना

भविष्यासाठी धडपड।

बेरीज केवळ स्वहिताची

परदुःखाचा नाही मेळ।।


वार्धक्यात केवळ मनी

पश्चात्तापाची भावना।

सरले जीवन, उरले खालीपण

जगलोच नाही जणू या जीवना।।


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational