Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Savita Kale

Inspirational

4  

Savita Kale

Inspirational

जीवनाचा आधार गुरू

जीवनाचा आधार गुरू

1 min
106


जीवनाचा आधार माझ्या

दिली ज्ञानाची शिदोरी

दाखविला मार्ग सत्याचा

ज्योत पेटविली अंतरी।। 


जीवनाला अर्थ मिळाला

गुरूंच्या सान्निध्यामुळे

ध्येय गाठण्याचे वेड

मनास लागले गुरुंमुळे।। 


ज्ञानारूपी अमृत पाजुनी

सुज्ञान केले आम्हाला

जीवनाचा अर्थ उमगला

लाविता मस्तक गुरुचरणांला।। 


ऋण असे हे न फिटणारे

आहे गुरुंचे माझ्यावरी

होता येणार नाही उतराई

कोणतीही गुरुदक्षिणा दिली तरी।। Rate this content
Log in