Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

अमोल धों सुर्यवंशी

Comedy Tragedy

3  

अमोल धों सुर्यवंशी

Comedy Tragedy

झाला का? कोरोना...

झाला का? कोरोना...

1 min
439


नाना तापला आहे 

त्याला खोखला आहे 

नाना तालुक्याला जातो 

गावात लहान मुलांना गोळा करून बसतो 

गाववाल्यानी पोलिसांना कळवले 

पोलीस गावात आले 

एम्बॉल्सच्या आवाजने 

गाववाले टरकले 

गोम्या काका मोठमोठयाने रडत होता 

सून त्यांची समजूत काढत होती 

विचारले काय झालं मामा 

गोम्या काका हळू आवाजात हुकारला 

काल मी आणि नाना रुक्मीच्या

घरात गेलो होतो प्याला 

सून बाय ओरडली म्हताऱ्याला 

काय बाय अवकळा सुचली 

धक्का देऊन सासऱ्याला बाई 

सरपंचाच्या घरी पोचली 

लोकांना पाहून गडबडली 

कोणी म्हणे नाना काल शेतात भेटला 

कोणी म्हणे काल नाना कडून तंबाखू घेतला 

काही तर रडत रडत बोलत होते 

रुक्मिणी तर डोक्यावर हात मारत ओरडत  होती 

गोम्याची सून तिच्याकडे रागाने बघत होती 

धाडशी सरपंच घरात लपला 

पोलिसांच्या सांगाव्या मुळे बाहेर पडला 

लोकांकडे बघून गप्प रहा सारे 

पोलीसाला कळलं सारे जाऊ हॉस्पिटला 

सरपंच लोकांकडे बघून 

नाना काल माझा सोबत पाते खेळत होता.. 

हे बोलून सरपंच नानाच्या घरी धावला.. 

नाना बाहेर येत नाही पोलीस उलघाडला 

नाना भिऊ नका आम्ही तूमच्या सोबत आहे 

नाना बंदुक घेऊन बाहेर आला 

भांड्यानो त्या चिन्याचा रोग

कसा  काय  मला झाला? 

परवा शेतात भिजलो 

म्हणून तर तापलो 

मला नाय झाला कोरोला 

सरपंच नाना कोरोना 

गप्प फाट्या गुमान हितून जायचं 

तुच्याबर मला नाही यायचं 

सरपंचाने पोलिसाचे  पाय धरले 

नानाला  आम्ही घरात डाबून ठेवू 

वाढला जर ताप तर निरोप धाडू 

आता तर गावात कोरोना होता 

आता प्रत्येकाच्या घरात शिरला.... 

गावात पावना जोरात गाजत होता 

झोपत कोरोना जागे पणी कोरोना 

खऱ्या अर्थात या गाव वाल्यानी 

पंधरा दिवसाचा लॉक डाउन पाळला.... 

एका महिन्याने नाना सरपंचाला बोला 

मग काय झाला का? 

कोरोना बरा... 


Rate this content
Log in