Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

MAHENDRA SONEWANE

Others

3  

MAHENDRA SONEWANE

Others

झाडीचा महिमा

झाडीचा महिमा

1 min
20


काय सांगू तूमाले झाडीचा महिमा, 

यात आहे दर्जेदार नाटकाची गरिमा |

ऐकले असाल तुमी हॉलीवूड बाॅलीवूड, 

आमच्या येथं आहे छान झाॅलीवूड ||


झाडीचे लोकं मनाचे फार मोठे, 

काहीबी करतात असेल काम छोटे |

शेती करावाले मोठा मन लागते, 

वावर खोदावाले कुदर फावडा लागते ||


झाडीच्या भागात जंगल मोठा आहे, 

बाहेरच्यायले लागते नक्षल्यायची चंबल आहे |

म्हणून त सयरातले लोक येत नाही, 

आमचा गावाकडचा विकास काही होत नाही ||


माय म्हणे पोराले मोहा वेचू आपण, 

टोरीचा तेल काढून गाडा माखवू आपण |

वावरात जाऊन चारा कापून आण, 

गाईले चारा टाकून दुध काढून आण ||


सयरात गेले कमावले झाडीचे पोरं, 

जमिन सोडली अन सोडले सारे गुरं |

तुमची जमीन आमाले दलदल लागते, 

घरी येऊन पोरगा बापाले कलकल सांगते ||


Rate this content
Log in