Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Shobha Wagle

Others

3  

Shobha Wagle

Others

जग कसे असेल!!

जग कसे असेल!!

1 min
11.7K


सध्या आहोत लॉकडाऊनमुळे घरात

महामारी कोरोनाचा आघात जगतावर

अतिरेकी हल्ले, पूर, महारोग अशी अवर्षणे

निसर्ग तो कोपलाय का माणसांवर?


अतिरेक झालाय आज तंत्रज्ञान वापराचा

रोजच मनुष्य झटतो मात करण्या निसर्गावर

माणसातला ओलावा झालाय थोडा दुर्मिळ

टपलाय तो झेप घेण्या आज अंतराळावर.


आज जर एवढा बद्ल तर पुढे किती!

अर्ध्याहून जास्त कामे चालतात तंत्रज्ञानावर

थोड्या अवधीने फेऱ्या मारील अंतराळावर

व्यापार धंदा चालेल एका ग्रहावरून दुसऱ्यावर.


संपून जाईल माणूसकी लवलेश नसेल मायेचा

विरळ होईल कुटुंब पध्दती स्वार्थी जीवन असेल 

नसेल कोणी ऐकणारे अन् सांगणारे उपदेश

मीच माझाअसेन सर्वश्रेष्ठ आणि कोणी नसेल.


शास्त्रज्ञाच्या रितीने जग जाईल खूप पुढे

धन दौलत पैका अडका खूप असेल माणसाकडे

प्रेम, आपुलकी, मायेची उणीव दिसेल जेथे तेथे

देव,धर्म,संस्कार,रिती,रिवाज नसेल कुणाकडे.


Rate this content
Log in