Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sayli Kamble

Others

3  

Sayli Kamble

Others

इवलीशी पावले

इवलीशी पावले

1 min
12.1K


इवल्याशा पावलांनी तुझे आगमन झाले

येताक्षणीच तू आमचे विश्व व्यापून टाकले


तुझी चाहूल लागणे हे किती सुखद होते

तुझे प्रत्यक्षात येणे हे त्याहून सुंदर होते


तुझे प्रत्येक हावभाव हे किती लोभसवाणे

तुझे गोड हास्य म्हणजे डोळ्याचे पारणे फिटणे


तुच मला दिलीस आई म्हणून ओळख नवी

तुझी मात्र माझ्याकडून काहीच अपेक्षा नाही


तुझ्या सोबतच माझ्या मधील आई देखील मोठी होतेय

तुझ्याकडून बरच काही शिकताना आयुष्य नव्याने उलगडतेय


Rate this content
Log in