Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Varsha Shidore

Others

3  

Varsha Shidore

Others

हिरवळीची उजाड जादू...

हिरवळीची उजाड जादू...

1 min
11.8K


ओसाड पडलेल्या माळरानावर 

दाट जंगले होती हिरवी नटलेली 

संस्कृतीच्या सुसंस्कृत संस्कारांनी 

कधी काळी थाटाने पुजली गेलेली


विविध औषधी गुणधर्मांनी संपन्न 

वृक्षवल्ली मायेने संगोपन केलेली 

शाश्वत भविष्याची न ठेवता जाण 

सगळीच जणू उजाड होऊन गेली 


आज लोभी सुखवादी स्वार्थापायी 

निर्दयीपणे अनेक आघात केलेली 

संवर्धनाच्या हव्यासी योजनांखाली 

मर्यादेत मित्रांप्रमाणे वृक्षे जपलेली 


निसर्गाच्या रम्य हिरवळीची जादू 

मन वेळोवेळी उल्हसित करणारी 

हिरव्यागार धरतीच्या शालूवरची 

संपूर्ण जीव सृष्टीला जगवणारी 


आधार सावली जगण्यास देणारी 

नैसर्गिक संसाधने मानवतेने जपावी

वृक्षारोपणाची नव सुरुवात करून 

विनाशकारी अधोगती थांबवावी 


Rate this content
Log in