Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

राजेंद्र वैद्य कल्याणकर

Romance

3  

राजेंद्र वैद्य कल्याणकर

Romance

गूज माझे

गूज माझे

1 min
187


गूज माझ्या अंतरीचे उघड मी बोलू कसे,? ..   

गूढ जे माझे मला ते उलगडू सांगा कसे?  

                                  

चालते मी बोलते मी चार चौघी सारखी. ...    

तीच का तू कालची आरसा हसूनी पुसे.   

                                   

बाग नाही मोगर्या ची भोवताली गंध येतो.     

उमलते भोळी कळी साद देती कवडसे.    

                                 

 ऐकीले ना शब्द ज्याचे गीत ते मी आळविते.   

अंग झाले मोरपीस लागले मजला पिसे. 

                                   

भास की हा ध्यास आहे यौवनातील आस ही.                               

जादू ही त्याची असे ग अंतारि माझ्या वसे.       


Rate this content
Log in