Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Shobha Sanjay Bavdhankar

Inspirational

3  

Shobha Sanjay Bavdhankar

Inspirational

गुरूतुल्य मातापित्यांना प्रणाम

गुरूतुल्य मातापित्यांना प्रणाम

1 min
232


आयुष्याच्या वाटेवर आई वडील शिक्षक गुरू

दिसते आहे खाचखळग्यांची वाट, बोट त्यांचे धरू 

दाखवतात ते जीवनाचा योग्य मार्ग प्रगती

आपण करायची, दिसतो आपोआप स्वर्ग 

जरी पडले चुकीने चुकीचे पाउल अपराध घालतात पोटीपाठीवर

मायेचा हात, कर चांगले काम हे शब्द गुरूंच्या ओठी 

अनेक असता समोर वाटा, सांगणे त्यांचे निवडा एक वाट

झालो आपण यशस्वी, गुरूंचा करा थाट 

कणभर नाही स्वार्थ, अपेक्षा त्यांना नाही

असेल स्वर्गसुख भोगायचे, गुरूचरण सदैव पाही 

गुरूंचे मन हे मोकळे अंगण घालू त्यांना मनापासून लोटांगण ॥


Rate this content
Log in

More marathi poem from Shobha Sanjay Bavdhankar

Similar marathi poem from Inspirational