Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

akshata alias shubhada Tirodkar

Others

4  

akshata alias shubhada Tirodkar

Others

गुरु माझी आई

गुरु माझी आई

1 min
45


आयुष्याला शिकवणच वळण लावते 

आपल्याला आई ही पहिली गुरु लाभते 

जी कुंभाराप्रमाणे आपल्याला आकार देते 

आपल्या बोबड्या बोलण्याला स्प्ष्ट बोलणे करते  

चिऊ माऊ काऊ ची ओळख करून देते 

इवल्याश्या पायांना चालायला शिकवते 

इवल्याशा बोटाना पकडून लिहिण्याचा श्री गणेश करते

चांगल्या संस्कारचा रंग चढवते 

पोटच्या गोळ्याला एक सुंदर व्यक्तीमत्वाची मूर्ती घडवते 

अश्या या गुरु पौर्णिमा दिनी 

झुकले माझे हात माझ्या आईच्या चरणी  


Rate this content
Log in