Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Varsha Tikone

Inspirational Others

4.3  

Varsha Tikone

Inspirational Others

गुंफण लेखणीतून माझ्या शब्दांची...

गुंफण लेखणीतून माझ्या शब्दांची...

1 min
363


शब्द माझे लेखणी रेखाटतात मनातले बोल...

ओठ अबोल अन् मनाच्या कागदावर शब्दांची रेलचेल...


गडद निळ्या आभाळी स्वच्छंदी पाखरांची सैर...

थव्यातलं एकच पाखरू का झालंय सैरभैर...


हरवलंय मन अथांग सागरात...

विचारांच्या तंद्रीत ना जगाचं भान...


कोडं मनातलं सुटेल तरी कसं...

तुझ्या डोळ्यांत उत्तर मिळेल का मला हवं तसं...


शब्द माझे लेखणी रेखाटतात मनातले बोल...

ओठ अबोल अन् मनाच्या कागदावर शब्दांची रेलचेल...


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational