Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rajesh Varhade

Others

2  

Rajesh Varhade

Others

गणपती बाप्पा मोरया

गणपती बाप्पा मोरया

1 min
230


सुखकर्ता दुखहर्ता वेळोवेळी तूच कराया अग्रपूजेचा मानकरी वंदन तुजला बाप्पा मोरया

लहान मोठ्यांचा आवडता भोळ्या भक्ताला पावशी मोदक लाडू तुला आवडी भक्त संकटात धावून येशी

तुझी किमया उंदराची स्वारी कैलासात राहतो ज्ञानी आई-वडिलांची सेवा करशी विषाणूने केली हानी

तू यावे सत्वरी देण्या संपवण्या वाईट प्रवृत्ती तुला वाटेल ते कर पण तू येता सर्व आनंदी होती


Rate this content
Log in