Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Deepa Vankudre

Others

4.3  

Deepa Vankudre

Others

घन बरसले सुखाचे

घन बरसले सुखाचे

1 min
82


धरा भेगाळली होती, दाणा सारा संपला,

पाणवठ्याच्या हृदयी,ओलेपणा ही सरला!

चारा कसा गऊला, दुध नसे आचळी,

डोळ्यांना वेध आता, लक्ष लागे आभाळी!

मळभ दाटल्या नभी, मेघ आले ओथंबून

वारा सुसाट सुटला, दामिनी चमके गर्जून! 

हर्ष पसरला दिशांत, क्षण विरले दुःखाचे,

तृप्त झाली वसुंधरा, घन बरसले सुखाचे!


Rate this content
Log in