Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Shobha Wagle

Others

3  

Shobha Wagle

Others

घाव

घाव

1 min
234


घाव टाकीचे दगडा

मूर्ती बनते देवाची

उष्ण लोखंडा ते अस्त्र

असे किमया घावांची.

मनावर घाव मात्र

देई दुःखाचे कारण

प्रत्येकाचे ते कोमल

नाही तयाला तारण.

शेतकरी राबे शेती

जिवापाड कष्ट करी

अति वृष्टिने नासाडी

घाव जिव्हारी तो धरी.

मायबाप देवरुपी

गोड शब्दी द्यावा मान

नको कटू शब्द तया

ज्यांनी होई अपमान.

घाव शब्दांचा टोचुनी

मन होई फार दुःखी

अलवार गोड शब्द

ठेवी त्यांना सदा सुखी.


Rate this content
Log in