Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Snehal Gapchup

Others

4.0  

Snehal Gapchup

Others

गच्ची

गच्ची

1 min
23


चार बंद भिंतींमधला हा खुला आसमंत. 

गच्ची नावाचा हा खरा स्वछंद. 

आकाश तिथे भेटीस येई, पक्षी गोड गीत गायी. 

फुललेला लाल गुलाब आणि मोगऱ्याचा धुंद सुगंध. चांदण्या रात्री चंद्र तारे डोकावून पाहती. 

हळुवार वाहती धुंद वारे. 

बहरलेला रम्य तो गुलमोहर आणि दूरचा तो डोंगर मन मुग्ध करे. 


Rate this content
Log in