Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Deepa Vankudre

Others

4.0  

Deepa Vankudre

Others

गौरी फुगडी गीत

गौरी फुगडी गीत

1 min
1K


तिढा बाई तिढा, हाताचा वेढा, घालू या,

चला सख्यांनो, झिम्मा, फुगडी खेळू या||धृ||


केळी बाई केळी, शिकरणाला, आल्या बाई साऱ्या, जागरणाला,

देवीला तुझी माझी पहिली फुगडी देऊ या,चला सख्यांनो, झिम्मा फुगडी खेळू या||१||


बस फुगडी, पाय लंगडी, तवा, फिंगरी, घालू वाकडी, नाकी नथ, गळी ठुशी,

कानी बुगडी लेवू या,चला सख्यांनो, झिम्मा फुगडी खेळू या||२||


(उखाणा) पाट बाई पाट, चंदनाचा पाट, गौरीमाईला वाढू चांदीचे ताट, आज, नटून, थटून,

रेशमी लुगडी नेसु या, चला सख्यांनो, झिम्मा फुगडी खेळू या||३||


(उखाणा) सासूबाईची लाडकी मी लाडकी, सोसवेना तिला दोडकी ती दोडकी, माहेरला जाते सांगून,

तिची बुगडी घेऊ या, चला सख्यांनो, झिम्मा फुगडी खेळू या||४||


(उखाणा) चांदण बाई चांदण, पिठुर चांदण, माझ्या अंगणात, देवाचं आंदण,

तव्यात भाकर, देवासाठी उघडी ठेवू या, चला सख्यांनो, झिम्मा फुगडी खेळू या||५||


दंड फुगडी माझी आवडती, लाटणं फुगडी तुझी नावडती, भारताच्या नारी,

सायबाची पगडी उडवू या, चला सख्यांनो, झिम्मा फुगडी खेळू या||६||


Rate this content
Log in