Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

राजेंद्र वैद्य कल्याणकर

Tragedy

3.1  

राजेंद्र वैद्य कल्याणकर

Tragedy

एकटा. (९/७/१९७७)

एकटा. (९/७/१९७७)

1 min
262


एकटा मी एकटा.                     

भोगतो आनंद मी.                       

तोंड देतो संकटा.  ..१     .    .      

पाश ना मज रेशमी                   

आरसा माझाच मी.                       

मीच माझा नेणता. २.              

माझा न कोणी सोबती.                

माझ्या न कोणी संगती.                    

हीच माझी रे व्यथा..३.             

ना सूर्य केव्हा चंद्र मी.                 

तारा नसे,ना काजवा मी.                   

मीच माझा सर्वथा.. ४.              

घेतले तुमच्या तूनी.                    

मी मला उणे करूनी.                      

बेरजेची ना शक्यता..५.           

पाहतो तुम्हा मी माझ्यात.               

पण दुज्यास का स्वत:त.                   

सांगा कधी का पाहता..६.


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy