Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Jaymala Kulkarni

Others

3.9  

Jaymala Kulkarni

Others

एकांत

एकांत

1 min
11.8K


एकांत ह्या क्षणीचा

साहून आज झाला

उरलेच ना कुणीही

पाहून त्रास झाला!!


मी राबलो असा की

ज्याचा हिशोब नाही 

उध्वस्त जीर्ण सारे ,

नाहीच मोल ज्याला!!


माझे मला जगावे,

कळलेच ना स्वतःला 

ओघात हाय सारा

वाहून काळ गेला!!


वारा हळूच ऐसा

स्पर्शून जात होता

अश्रूच ओघळावा

वाटे क्षणाक्षणाला


Rate this content
Log in