Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ashwini Kulkarni

Romance Tragedy

4.3  

Ashwini Kulkarni

Romance Tragedy

दुरावा

दुरावा

1 min
12.3K


      का रे सख्या दुरावा..... 

       का रे सख्या दुरावा..... 

तुझ्यासाठी मी परिपूर्ण असावी, 

 मात्र तुझा डोळ्यात माझी ओढही नसावी, 

        का रे सख्या दुरावा.... 

या एकांत क्षणी तू, मी आणि जुनी गाणी 

यात नको तिसरे कुणी त्यातही तुझा दिखावा 

        का रे सख्या दुरावा..... 

 सर्वांसाठी तू माझ्यासाठी मीही नसावी, 

 तडजोड नको नात्यात हवी चाहूल एक मनाची, 

काय देऊ सांग ना पुरावा 

         का रे सख्या दुरावा.... 

तुझे माझे नाते  सुगन्ध नसलेले फुल 

देव माझा वासाचा भुकेला 

साकडे तरी कसे घालू त्याला 

        कारे सख्या दुरावा...... 

विरहाची गाठ का ही सुटेना 

मी क्षणोक्षणी अडकून त्यात 

सावर ना सख्या या वेळेला 

संधी तर दे नात्याला 

       का रे सख्या दुरावा..... 

        का रे सख्या दुरावा.....


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance