Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ashwini Kulkarni

Comedy Romance Classics

3.5  

Ashwini Kulkarni

Comedy Romance Classics

तुझे प्रेम

तुझे प्रेम

1 min
2.8K


तुझे प्रेम माझ्यासाठी कोडेच 

ताहानलेला जीव पाणी मात्र थोडेच .... 

तुझे प्रेम जणू पाण्यातील विष 

प्यावे तरी मरावे, न प्यावे मग 

कसे जगावे, कसे जगावे 

तुझे प्रेम जणू अवघड प्रश्न 

सोडवावे की सोडूनच द्यावे 

तुझे प्रेम जणू तारे वरची 

कसरत,, 

तू सावरू शकत 

नाही मला,  

हे माहिती असूनही... त्यात पडावे...  त्यात पडावे....


Rate this content
Log in