Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Yashodhan Waghmare

Others

4  

Yashodhan Waghmare

Others

दोन क्षण

दोन क्षण

1 min
82


आई कोण असते हे कळत नाही जेव्हा 

करून पहावे बाळातपण जानिव होईल तेव्हा

काय भाव असतात गर्भात जेव्हा तुझा उगम होत होता 

हे तु जानू शकत नाहीस कारण तुझा जन्म त्या साठी नव्हता

पुन्हा पुन्हा जन्माला स्त्री म्हणून यावे हे ऊगच वाटत नाही

देवाला मागा हिच गोष्ट मला आई म्हणून दोन क्षण तरी देवा 

आई असते काय हे भास ज्याला भेटले

त्यानेच जिवंतपणी स्वर्ग हे पाहीले


Rate this content
Log in