Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!
Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!

Yashodhan Waghmare

Others

3  

Yashodhan Waghmare

Others

घाई कर देवा

घाई कर देवा

1 min
48


माझ्या भोळ्या देवा तुझी वाट पाहू कशी

आता तरी ने हून सोड मला तिच्यापाशी 

स्मशानात वास तुझा ,मेल्यावरच पावनार का ? 

माझ्या ह्रदयाच्या भावना तुला रडल्यावरच कळनार का ? 

भस्म लावले ते मी नाही पाहीले ,पन माझेच कन जर तुला गावले ? 

 कोण करनार या मायेची सेवा........? 

आता तरी डोळे उघड माझ्या भोळ्या देवा

गाव सोडले, घर सोडल आता सोडायचे राहीले हे धड

तू घाई कर नको येउं देउ तुझ्या घरी माझे हे रड

मला वाटते तुझ्या मंदिरी थोडे प्रेम गीत लावावे

ज्याने करून देवा.....तु मला पावावे


Rate this content
Log in