Yashodhan Waghmare

Others Inspirational Classics


3  

Yashodhan Waghmare

Others Inspirational Classics


विठ्ठू माऊलीच्या बाळा

विठ्ठू माऊलीच्या बाळा

1 min 182 1 min 182

विठ्ठू माऊलीच्या बाळा

किती लाऊ मी सावली 

न जाळत जाळत

तुझ्या पावलांची वाट

बघ झालीय पहाट

ऊभा अरूण दारत 

सप्त रंगाची बहार

आज घेऊन आकाशी

अंध होते माझे मन

पडला तुझा हा विसर 

किती केले हे उपास

ना लागलेली भुक

पुन्हा लाग तु तासाला

घे हाती हे कासर

पाणी पीले किती तरी

ना मिटलेली तहान

ऊभा विटे वरी जरी

घेऊन कुशीत नांदतो 

हा गजर चालतो

अवघ्या पंढरीची वाट


Rate this content
Log in