Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Sonam Thakur

Others

3  

Sonam Thakur

Others

धनु राशी

धनु राशी

1 min
234


स्वामीगुरूंचे छत्र सदैव

असे यांच्या वरती

दिलखुलासपणे आयुष्य

जगते बघा धनु राशी

उदार उधळे व्यक्तिमत्व

हेवेदावे मुळीच नाही

चांगलं वाईट चाचपून घेते

अशी ही धनु राशी

तरी जरा घ्या बेतानी

जोवरी असे तिर कमानी

पिसाळले चुकून जरी

तर घेते सूड धनु राशी

स्वतंत्र विचारसरणी यांची

उगीच त्रागा करत नाही

भविष्याची चिंता न यांना

बेफिकीरपणे जगते धनु राशी


Rate this content
Log in