Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

MAHENDRA SONEWANE

Others

3  

MAHENDRA SONEWANE

Others

देशभक्ती

देशभक्ती

1 min
105


देशासाठी जन्म आपुले, 

सेवा अपुले काम आहे |

देशासाठी चंदन होऊन, 

झिजवित आपले प्राण आहे ||


स्वातंत्र्यासाठी लढले जे, 

त्यांची आठवण आज आहे |

ज्यांनी दिला बलिदान आपला, 

त्यांना कोटी कोटी प्रणाम आहे ||


हा देश माझा आहे, 

यावर माझे प्रेम आहे |

या देशाची ठेवतो गरीमा, 

हीच तर देशभक्ती आहे ||


प्राणाहुनही प्रिय आम्हाला, 

या देशाची माती आहे |

वेगवेगळ्या भाषा असूनही, 

निरनिराळ्या जाती आहे ||


चार दिशांनी गुजंत आहे, 

देशभक्तीचा एकच नारा |

स्वदेशी माल वापरा तुम्ही, 

विदेशी माल बहिष्कारा ||


Rate this content
Log in