Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Akshata alias shubhada Tirodakar

Others

3  

Akshata alias shubhada Tirodakar

Others

डॉक्टर

डॉक्टर

1 min
11.4K


डॉक्टर वाचवतो जीव असं म्हणतात

देवरुपात वसतो तो हॉस्पिटलरूपी मंदिरात

कोरोनाच्या काळात

देवरुपात उतरले ते लढण्यास

सोडून घर दार आणि माणसं

सेवेसाठी झाले तयार

दिवस रात्र करत आहे सेवा

कोरोनाला हरवण्यासाठी देत आहे लढा


Rate this content
Log in