Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Priti Dabade

Others

2  

Priti Dabade

Others

डावपेच

डावपेच

1 min
3.2K


उन्हाळ्यातील आंबट कैऱ्या आणि हापूस आंबे

पावसाळ्यात वडापाव, भजी खाण्यासाठी रांग लांबे

हिवाळ्यात बिछान्यातून उठवत नाही

हा डावपेच ऋतूचा कोणालाच कळत नाही


Rate this content
Log in