Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Snehal Gapchup

Others

4.0  

Snehal Gapchup

Others

छोटीशी बाहुली

छोटीशी बाहुली

1 min
115


छोटीशी बाहुली झोपली असायची खरी.

मला वाटायच नेहमी, ती पळत पळत येईल बाहेरी.

तसेच झाले, बाबा गाडी आल्यावर तिला पंखच फुटले. 

कुठे कुठे पाळू आणि काय काय धरू, असे तिला झाले. 

आमची नुसती लगबग, सगळ वाचवायला मग.

तिला यायची अजूनच मज्जा, झालेली बघून आमची फज्जा. 


Rate this content
Log in